SDG 1: No Poverty

Artist Name: Shrutika Gosavi                                                                          Country       : India